Atelier – Sculpture Studio & Gallery

Atelier Andrzej Siek


Galeria rzeźby Andrzeja Sieka | Gallery of Andrzej Siek’s Sculpture

fotografia © Joanna Kozek

Malowanie światłem | Painting with Light

fotografia © Katarzyna i Benjamin Cohen

Andrzej w pracowni ze swoim plemieniem | Andrzej with his Tribe in the Atelier

video & fotografia © Katarzyna i Benjamin Cohen

Historia jednej rzeźby | The history of one sculpture

video & fotografia © Katarzyna i Benjamin Cohen