Wood

Andrzej Siek rzeźba w drewnie, sculpture in wood


Matka Ziemia | Mother Earth

Opowieści Ziemi | Earth Stories | fotografia © Katarzyna i Benjamin Cohen

Hermafrodyta

Opowieści Ziemi | fotografia © Aleksandra Adamczyk

Przewodnicy Duchów Wody | The Guides of Water Spirits

Opowieści Ziemi | Earth Stories | fotografia © Joanna Kozek

Strażnicy Duchów Lasów | The Guardians of Forest Spirits

Opowieści Ziemi | Earth Stories | fotografia © Aleksandra Adamczyk

Przewodnicy Duchów Lasów | The Guides of Forest Spirits

Opowieści Ziemi | Earth Stories | fotografia © Aleksandra Adamczyk

Opowieści o ludziach i zwierzętach | The Stories about People and Animals

Opowieści Ziemi | Earth Stories | fotografia © Aleksandra Adamczyk

Opowieść o ludziach i religiach | The stories about People and Religions

Opowieści Ziemi | Earth Stories | fotografia © Aleksandra Adamczyk

Duchy Zwierząt | Spirits of Animals

Medium, 2003
fotografia © Jerzy Zaichowski

Postacie Mistyczne | Mystic Figures

Galeria Szyb Wilson | fotografia © Jerzy Zaichowski

Szamanki | Woman Shaman

fotografia © Jerzy Zaichowski

Anioły i Dusze | Angels & Spirits

fotografia © Jerzy Zaichowski

Ryby | Fish

fotografia © Jerzy Zaichowski

Maski | Masks

fotografia © Aleksandra Adamczyk

Rzeźby różne | Various sculptures