Stone

Andrzej Siek Prawcielenia


Kamienie | Stones

fotografia © Aleksandra Adamczyk

Wędrówka we wcieleniach | The Journey in Reincarnation

fotografia © Aleksandra Adamczyk

Sanktuarium | The Sanctuary

Mur | The Wall

set of sculptures made for the Wall in SIEKART Studios

Tancerka | The Dancer